Онлајн фотографски услуги со попуст

Безбедност при ел.плаќање

Плаќање со кредитни картички

Casys применува најмодерни стандарди за заштита на податоци  - Secure Socket layer (SSL) протокол со 128-битна енкрипција на податоци и MD5 алгоритам. ISO 8583 протокол осигурува и подразбира дека размената на податоците помеѓу коризниците е 100% безбедна и заштитена.

Casys овозможува:

- Плаќање со сите платежни картички
- 100% сигурност при плаќањето и за купецот и за трговецот.
- Изричита заштита на личните податоци