Онлајн фотографски услуги со попуст

ДОСТАВА НА МАТЕРИЈАЛИ

По купувањето на производот , имате можност материјалите да ни ги доставите и по електронски пат, користејќи ги сервисите на WETRANSFER i DROPBOX .


                 DROPBOX

Докoлку сте корисници на DROPBOX и  имате профил на истиот сервис, нашата корисничка подршка ќе Ве очекува на маиловите info@fotostudio5.com.mk и  contact@efoto.mk

Неопходно е со материјалите да се достави и купонот.

 

  


              WE TRANSFER

Докoлку сте корисници на WE TRANSFER  , нашата корисничка подршка ќе Ве очекува на маиловите info@fotostudio5.com.mk и  contact@efoto.mk

За користење на WE TRANSFER не е потребен акаунт на истиот сервис и доставата на материјали е крајно едноставна и брза.  Неопходно е со материјалите да се достави и купонот.

 

 


Доколку имате било какви дополнителни прашања, нашиот тим Ви стои на услуга. За контакт, покрај меил формата во менито “Контакт “можете да ни се обратите на:

Тел:  02/ 3222 363 ;  076 432 210